Vanliga frågor

Är jag anonym som kandidat när jag registrerat mig?


Du är anonym tills att någon rekryterare begär ut ditt CV. De kan endast få tillgång till din kompletta profil genom ditt samtycke.
Kostar det något för mig som kandiadat att registrera mig?


För dig som kandidat är tjänsten helt gratis, även när du får ett jobberbjudande.
Kostar det något för ett rekryterande företag att lägga in en sökning?


Att lägga in en sökning kostar inget. Det är först när det kommit upp en matchning där du som rekryterare vill begära ut den kompletta profilen på kandidaten och att kandiadten samtyckt som det uppstår en avgift.
Hur fungerar det med rekrytering av medelemmar till styrelser?


Zwyper är helt unika vad det gäller att erbjuda denna typ av smart rekrytering för just styrelser. Här ger vi möjligheten att möta upp kravet på styrelser att rekrytera på kompetens istället för att söka i sina egna traditionella nätverk
Kan jag som önskar bli styrelsemedlem hitta mer om ämnet och utbildningar?


Vi kommer att erbjuda innehållstjänster för kompetens utveckling av både styrelseledamöter och andra nyttiga utbildningar för den som vill kompetensutvecklas. Det här ligger i vår plan under kvartal1 2021.
Finns det tilläggstjänster om hur styrelsearbete fungerar?


Det ligger i vår plan att erbjuda kompetensutveckling för styrelseledamöter. Detta kommer att göras tillsammans med samarbetspartners som har spetkompetens inom området.
Kostar det något för ett rekryterande företag att öppna upp en anonym profil?


I dagsläget tar vi en engångs avgift för att få tillgång till en kandidat. Den ligger på 495sek. Efter att du som rekryterare betalt för en specifik profil så har Zwyper inga fler förpliktelser eller betalningskrav för denna profil.
Hur fungerar matchningen?


Matchningen bygger på att Zwypers algoritm matchar de kriterier som rekryteraren och kandidaten angivit. Både rekryteraren och kandidaten får förslag med en procentuell angivelse hur bra matchningen är. Kandidaten får upp företagsnamnet på det rekryterande företaget medan rekryteraren får upp anonyma profiler. När rekryteraren bestämt sig för en eller flera kandidater så begärs ett samtycke om att begära ut den kompletta profilen. Rekryteraren betalar Zwyper och kandidat och rekryterare kan fortsätta rekryteringsprocessen.