Användarvillkor företag


Dessa användarvillkor ("villkor") utgör ett avtal mellan Rekryterare och Zwyper (reg. 556691-7216), ett bolag bildat enligt svensk lag. Zwyper tillhandahåller en plattform med syfte att koppla ihop företag med kandidater för rekryteringsändamål. Dessa villkor reglerar användningen av plattformen och ska gälla för alla rekryterare som använder den.

 

Dessa villkor gäller inte för kandidaters (se förklaring i avsnitt 1 Definitioner) användning av Zwypers mobilappar för att söka efter nya jobbmöjligheter. Om du är Kandidat, läs då våra villkor för privatanvändare. Du hittar dem i menyn längst ner på vår hemsida och i våra mobilappar.

1    DEFINITIONER

 

1.1    För att undvika upprepningar följer nedan en lista på ord som har särskild betydelse i Villkoren.


”Zwyper ”
Zwyper, org.nr. 556691–7216.

”Zwyper”
Den jobbförmedlingstjänst som tillhandahålls av Zwyper genom Webbplatsen och appen Zwyper.

”Appen”
Appen ”Zwyper” som finns tillgänglig för nedladdning till Android och iOS.

”vi”, ”vår”, ”oss”    
Zwyper, org.nr. 556691–7216.

”Webbplatsen”
 

”du”, ”din”, ”dig", "ditt"
Du som använder Zwypers tjänster eller mobilappar.

”Användare”, ”Användaren”
Den person som använder Zwypers tjänster eller mobilappar, som arbetssökande eller som företagare.

"Plattform"
Den plattform vi tillhandahåller i enlighet med Villkoren, inklusive men inte begränsad till vår webbplats, som för närvarande tillhandahålls på www.Zwyper.com.

"Rekryterare"
Den fysiska eller juridiska person som använder Plattformen för att rekrytera Kandidater.

"Rekryterarens innehåll"
Allt innehåll som Rekryteraren tillhandahåller när denne använder Plattformen, inklusive men inte begränsat till annonser, text, bilder, länkar, videor, varumärken, varumärken, logotyper, dokument, etc.

"Annons"
En annons för en arbetsöppning eller ledig tjänst, skapad av Rekryteraren och publicerad på plattformen för behöriga kandidater.

"Kandidat"
En person som söker jobbmöjligheter eller lediga platser via Zwypers mobilappar.

”Villkoren”
Dessa användarvillkor.

Zwyper och rekryterare kan även hänvisas till individuellt som "Part" och kollektivt som "Parter".
 

2    GODKÄNNANDE AV VILLKOR


2.1    Före användning av våra tjänster som tillhandahålls via plattformen måste Rekryterare ha läst, förstått och accepterat villkoren. Genom att kryssa i "Jag accepterar"-rutan under kontoanmälan accepterar rekryterare att strikt följa villkoren och vara juridiskt bunden till villkoren i relation till oss.
 

2.2    Representanter till rekryterare som skapar kontot och/eller använder plattformen på uppdrag av rekryteraren representerar och garanterar att de har full behörighet att juridiskt binda rekryterare till Villkoren och att strikt följa Villkoren när plattformen används.
 

2.3    Om rekryteraren inte godkänner villkoren eller någon uppdaterad version av det, får rekryteraren inte använda plattformen.
 

2.4    Rekryteraren kan när som helst få tillgång till den senaste versionen av dessa villkor på plattformen.

3    KONTOSKAPANDE


3.1    För att få tillgång till plattformen behöver rekryteraren skapa ett konto.


3.2    Plattformens syfte är att underlätta kopplingen och samspelet mellan rekryterare och kandidater för rekrytering. Rekryteraren är ansvarig för att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information i samband med registreringen. Rekryteraren bekräftar att de angivna kontouppgifterna är sanna och korrekta och att rekryteraren, när det är nödvändigt, uppdaterar sina kontouppgifter så att de förblir sanna och korrekta.

3.3    Rekryteraren är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretess för inloggningsinformation. Vi ska inte ha något ansvar för någon obehörig användning av rekryterarens konto.
 

4    ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN


4.1    Plattformens syfte är att underlätta kopplingen och samspelet mellan rekryterare och kandidater för rekrytering.

4.2    Rekryteraren kan skapa, hantera och avsluta annonserna på plattformen. När rekryteraren har publicerat en annons kan kandidater visa intresse för annonsen genom Zwypers mobilapplikationer. Rekryteraren kan granska Kandidaterna som har visat intresse för annonsen. Om Rekryteraren är intresserad av Kandidaterna, kan Rekryteraren i enlighet med avsnitt 5 (Avgifter och betalning) låsa upp Kandidaterna och få tillgång till kontaktuppgifterna.

4.3    Rekryteraren åtar sig att använda Plattformen i enlighet med gällande lag och lagstiftning och får inte använda Plattformen på något sätt som orsakar oss eller någon tredje part skada. Vidare är Rekryteraren ansvarig för sina annonser och Rekryterarens innehåll, och att annonsören och Rekryterarens innehåll inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning.

4.4    Rekryteraren får inte använda Plattformen för att kommunicera eller publicera information (inklusive men inte begränsat till Rekryterarens innehåll) som kränker personer eller företag, eller deras rättigheter (upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet), information som kan bryta mot integriteten hos en person, skrämma eller förolämpa en annan person, information som kan uppmana kriminella handlingar eller innehålla material som inte är tillåtet enligt gällande lagar eller regler (till exempel diskriminering och/eller rashets).

4.5    Om Rekryterarens innehåll innehåller personuppgifter är Rekryteraren ansvarig för att samla in samtycke av dessa personer innan han skickar Rekryterarens innehåll till Plattformen.

5    AVGIFTER OCH BETALNING

5.1    Rekryteraren kan kostnadsfritt skapa ett konto, skapa och hantera en begränsad beskrivning (sökning) av Kandidater.

5.2    För att se Kandidaters fullständiga profil och få tillgång till kontaktuppgifter behöver Rekryteraren betala:

Ett engångsköp vilket inkluderar upplåsning av utvalda Kandidatprofiler. Ingen bindningstid finns efter betalning, ej heller någon rätt till återbetalning av erlagt belopp. Så snart betalning är erlagd så öppnas profilen upp och Rekryteraren får tillgång till den fullständiga profilen.

​​

5.3    Aktuellaa priser anges på www.zwyper.com webbsida samt mobilapp. Alla priser är exklusive moms.

​​

5.7    Betalning ska ske med Stripe som är det betalningsalternativ som finns tillgängligt på Plattformen. För mer information om Stripe besök deras webplats stripe.com.

6    LICENSAVTAL FRÅN REKRYTERARE

6.1    När Rekryteraren laddar upp eller publicerar Rekryterarens innehåll på plattformen, ger Rekryteraren oss en global, icke-exklusiv, royalty-fri rätt att använda, publicera, modifiera, förbereda derivatverk från, göra allmänheten tillgänglig och visa Rekryterarens innehåll, så länge som Rekryteraren har ett konto hos oss.

7    GARANTI


7.1    Rekryteraren garanterar att Rekryterarens innehåll är fri från tredje parts beroenden eller rättigheter från tredje part och att Rekryteraren har rätt att bevilja oss licensen enligt definitionen i Villkoren. Rekryteraren garanterar följaktligen att vår användning av Rekryterarens innehåll inte kommer att kränka någon tredje parts immateriella rättigheter.

7.2    Rekryteraren garanterar att Rekryterarens innehåll överensstämmer med Villkoren och alla tillämpliga lagar och förordningar.

7.3    Om Rekryteraren anmäls eller på annat sätt får kännedom om några fordringar relaterade   till ovannämnda garantier, ska Rekryteraren omedelbart informera oss och hjälpa oss i alla åtgärder som vi anser lämpliga.

8    SEKRETESS


8.1    Vi är engagerade i att upprätthålla integriteten och säkerheten i personuppgifter. Personuppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy och personuppgiftslagen (1998: 204) (Swe: Personuppgiftslagen) eller Allmänna dataskyddsförordningen GDPR (EU 2016/679), beroende på vad som är tillämpligt. Vänligen läs personuppgiftspolicyn för mer information.

8.2    Om Rekryteraren använder kontaktuppgifter till en Kandidat för att kontakta Kandidaten, är Rekryteraren ansvarig för kontrollen av Kandidatens data och för behandling av Kandidatens personuppgifter. Rekryteraren ansvarar för sådan behandling av personuppgifter. 

8.3    Om Rekryteraren är lokaliserad utanför EU/EES gäller Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler i bilaga A för överföring av sökandes personuppgifter till Rekryteraren. Genom att kryssa i "Jag accepterar"-rutan under kontoanmälan accepterar Rekryteraren att strikt följa bilaga A och vara juridiskt bunden till Bilaga A i förhållande till oss.

9    VARAKTIGHET OCH UPPSÄGNING


9.1    Dessa villkor träder i kraft när rekryteraren registrerar ett konto och gäller tills vidare. Rekryteraren kan när som helst säga upp kontot, vilket innebär att Rekryterarens rätt att använda Plattformen upphör med 30 dagars skriftlig uppsägning, om inte annat avtalas skriftligen med oss. Villkoren gäller tills Rekryterarens konto har stängts. Information om hur man stänger kontot finns på plattformen.

9.2    Om Rekryteraren avslutar kontot, avslutas oanvända Kandidater och/eller Pro-abonnemang utan dröjsmål.

9.3    Vi förbehåller oss rätten att, enligt eget gottfinnande, säga upp Rekryterarens konto och rätten att använda Plattformen utan något ansvar ekonomiskt eller på annat sätt i förhållande till Rekryteraren.

 

9.4    Om Rekryterarens konto avslutas kan vi efter eget gottfinnande ta bort Rekryterarens innehåll och allt annat innehåll som gäller Rekryterarens användning av Plattformen.

10    INGEN GARANTI


10.1    PLATTFORMEN OCH ALLT INNEHÅLL, INNEHÅLLET OCH ÅTGÄRD TILLGÄNGLIGT MED PLATTFORMEN, INKLUSIVE TEXT, GRAFIK, INFORMATION, LÄNKAR ELLER ÖVRIGA ARTIKLAR LEVERERAS "SOM ÄR" OCH "SOM ÄR TILLGÄNGLIG".

10.2    VI GER INTE NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, FÖR PLATTFORMEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PLATTFORMENS TILLGÄNGLIGHET. VI GARANTERAR INTE NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER ANVÄNDBARHET AV NÅGON INFORMATION ELLER INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM PLATTFORMEN. VI GARANTERAR INTE ATT REKRYTERARENS ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN KOMMER ATT VARA SÄKER, OAVBRUTEN, ALLTID TILLGÄNGLIG, FELFRI, ELLER KOMMER ATT MÖTA REKRYTERARENS KRAV, ELLER ATT NÅGRA SKADOR PÅ PLATTFORMEN KOMMER ATT KORRIGERAS.

11    BEGRÄNSNING AV ANSVAR


11.1    VI SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIGA OCH VI FRÅNSÄGER OSS UTTRYCKLIGT ANSVARET HÄRIGENOM FÖR ALLA KRAV, ELLER SKADOR DIREKT ELLER INDIREKT, AV ALLA SLAG OCH NATUR SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT HAR KOPPLING TILL PLATTFORMEN. REKRYTERAREN INSTÄMMER UTTRYCKLIGEN ATT HÅLLA OSS OANSVARIGA FÖR NÅGOT KRAV, KONTROVERSER ELLER SKADOR SOM KAN UPPSTÅ  FRÅN NÅGON DISPYT MELLAN REKRYTERARE OCH NÅGON KANDIDAT ELLER TREDJE PART.

11.2    REKRYTERAREN INSTÄMMER ATT ZWYPERS SUMMA FÖR ANSVAR SKALL BEGRÄNSAS OCH UPPGÅ TILL MAXIMALT 1000 SEK. VI FRÅNSÄGER OSS UTTRYCKLIGEN ALLT ANSVAR MOT NÅGON TREDJE PART.

12    SKADEERSÄTTNING


12.1    REKRYTERAREN INSTÄMMER TILL ATT ERSÄTTA, FÖRSVARA, HÅLLA OSS OANSVARIGA FRÅN OCH MOT ALLA KRAV,  FÖRLUSTER, UTGIFTER, ELLER KRAV PÅ ANSVARSSKYLDIGHET,  INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL RIMLIGA OMBUD, AVGIFTER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED NÅGOT KRAV SOM UPPSTÅR AV REKRYTERARENS ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN OCH/ELLER REKRYTERARENS BROTT MOT DESSA VILLKOR; INKLUSIVE OM REKRYTERARENS INNEHÅLL BRYTER MOT TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.


 

13. DIVERSE


13.2    Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande och utan ersättning ta bort innehåll som Rekryterarens innehåll, som vi finner obscena, innehållande olämpligt material och/eller på något annat sätt kan bryta mot villkoren, gällande lagar och förordningar och/eller kan strida mot andras immateriella rättigheter.

13.3    Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren när som helst efter eget gottfinnande. Vi meddelar Rekryteraren via e-post 30 dagar i förväg om eventuella negativa förändringar träder i kraft. Rekryterarens fortsatta användning av plattformen efter ett sådant meddelande utgör Rekryterarens samtycke om de uppdaterade villkoren.

13.4    Rekryteraren har inte rätt att överföra eller överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt villkoren utan föregående skriftligt samtycke från oss, om inte uttryckligen tillåtet enligt villkoren.

13.5    Vi har rätt, utan föregående godkännande, att tilldela Villkoren till ett annat företag i samma företagsgrupp som Zwyper eller en tredje part i samband med överföring av alla eller väsentligen alla Zwypers tillgångar.

13.6    Om någon del, term eller bestämmelse i Villkoren anses vara olaglig eller oförklarlig, kommer inte giltigheten av resten av Villkoren att påverkas. Eventuella utelämnande av oss för att verkställa våra rättigheter enligt villkoren ska inte betraktas som ett upphävande av sådana rättigheter. Det är uttryckligen förstått att alla bestämmelser om ansvarsbegränsningar och ersättningar kvarstår i full kraft och ska överleva borttagning av Rekryterarens konto.

13.7    Villkoren utgör hela avtalet mellan Rekryterare och oss om alla frågor som Villkoren avser. Om Rekryterare har ett separat avtal med oss angående våra tjänster ska emellertid villkoret för ett sådant avtal överträffa dessa Villkor vid motsägelser.
 

14    TILLÄMPNINGSRÄTT OCH MÖTESPLATS


14.1    Dessa Villkor ska tolkas i enlighet med och regleras av Sveriges lagar, utan hänsyn till dess lagkonflikt.

14.2    Eventuell tvist, kontrovers eller anspråk som härrör från eller i samband med dessa Villkor skall slutgiltigt avgöras av svenska domstolar, med Stockholms tingsrätt som förstainstansrätten.
 

15    KONTAKTINFORMATION


15.1    Om rekryteraren har några frågor angående Villkoren, eller någon fråga, klagomål eller   anspråk, kontakta oss på:


Zwyper, reg. 556691-7216
Mönstringsvägen 17

184 33 Åkersberga

 

Uppdaterades 2020-10-01